Eemland Mediation & Coaching
Ouders begeleiden de kinderen in periode van echtscheiding

Ouders & Kinderen in scheiding

033-2600607

CONTACT

MfN Register Mediator bij Scheiden | Amersfoort | Zeist | Leusden | Soest | Woudenberg

Ouderbijeenkomst

Het Zandkastelenprogramma start altijd met een ouderbijeenkomst. Ouders ontvangen tijdens deze ouderbijeenkomst informatie over wat een scheiding voor het kind, in zijn of haar leeftijdscategorie, kan betekenen. Wij geven handvatten waarmee ouders hun kind(eren) zo goed mogelijk kunnen begeleiden in de scheidingsperiode. Tevens ontvang je een map met praktische informatie. Omdat het belangrijk is dat je als beide ouders jullie kind(eren) zo goed mogelijk opvangt en steunt na de scheiding worden beide ouders uitgenodigd om ook aanwezig te zijn bij het laatste gedeelte van het programma. De kinderen presenteren dan aan de ouders, met elkaar en op geheel eigen wijze, wat zij gemaakt hebben en wat zij belangrijk vinden in deze periode van scheiding. Dit zijn altijd bijzondere momenten.   

Wij geven ouders uitleg over:
  • Inhoud en effecten/ meerwaarde van het Zandkastelenprogramma 
  • Hoe kun je je kind voor bereiden op deelname aan het programma
  • Wat is de rol van ouders in het geheel ( participatie ouders)
  • Rol van de coach 
  • Interactie in de groep (gelegenheid voor het stellen van vragen)
  • Uitleg over hoe een kind een scheiding ervaart (bewustwordingsproces voor ouders)
  • Hoe je als ouder kunt inspelen op hetgeen wat tijdens het programma heeft plaatsgevonden

Het laatste gedeelte van het programma schuiven de ouder(s) aan. Tijdens dit gedeelte maken de kinderen en/of de zandkasteelcoaches in een open sfeer de onderwerpen die bij de kinderen leven aangaande de scheiding op algemene wijze bespreekbaar.

Inschrijving

Inschrijving voor de training kan door middel van het contactformulier. 

Inschrijving voor het Zandkastelenprogramma is mogelijk wanneer de beide gezaghebbende ouders toestemming daartoe verlenen.

Het programma Zandkastelen wordt in 2017 wekelijks door ons verzorgd op woensdag en zaterdag op diverse locaties in de regio Amersfoort, Soest, Leusden, Woudenberg, Gooi en Eemland.

CONTACT

Tarief

Het totaal tarief voor deelname aan het Zandkastelenprogramma en de ouderbijeenkomst (5 contacturen) bedraagt € 85,00 incl. BTW voor het eerste kind en € 75,00 incl. BTW voor elk daarop volgend kind uit hetzelfde gezin.

Het totaal aantal contacturen met de coach bedraagt dus 5 uur, bestaande uit de ouderbijeenkomst en het programma voor de kinderen.