Eemland Mediation & Coaching
Mediation & Coaching bieden nieuw perspectief

Eemland Mediation bij scheiding

033-2600607

CONTACT

MfN Register Mediator bij Scheiden | Amersfoort | Zeist | Leusden | Soest | Woudenberg

Onze werkwijze

Voorfase en kennismaking

Op het moment dat u contact met ons opneemt, schetsen wij globaal hoe wij werken en wat de wederzijdse verwachtingen zijn. U en de andere partij, ontvangen dan van ons informatie over de werkwijze en mediation. Daarna heeft u beiden een kennismakingsgesprek met de mediator. Hierin beantwoordt de mediator uw vragen en beoordeelt hij of uw kwestie geschikt is voor mediation. Wanneer dit het geval is kan de mediation aanvang krijgen.

Het eerste mediationgesprek

De mediator neemt contact op met de mediationpartijen voor het plannen van het eerste gesprek. Voor de start ontvangt u de mediationovereenkomst, Eemland Mediation conformeert zich aan het NMI reglement en de NMI gedragsregels. Tijdens het eerste gesprek wordt eerst de mediationovereenkomst toegelicht en door alle partijen en de mediator ondertekend.

De vervolggesprekken

De meeste mediationgesprekken vinden plaats met alle partijen tegelijk. Soms vindt er een apart gesprek plaats als de mediator dat nodig acht. Telefoontjes tussendoor met de mediator zijn niet mogelijk. Behalve natuurlijk om bijvoorbeeld een afspraak te verzetten.

Wanneer er sprake is van een conflict, bestaan er meestal veel misverstanden. Deze misverstanden komen tijdens de mediationgesprekken op tafel. Een gesprek met de mediator erbij verloopt anders dan gewone gesprekken. De emoties kunnen soms hoog oplopen, maar toch zorgt de mediator ervoor dat het gesprek niet ontaardt in geruzie. De mediator let erop dat u beiden ook echt zegt waar het u om gaat en dat u beiden ook begrijpt wat de ander bedoelt.

De oplossing

Als de misverstanden uit de wereld zijn, komt het moment om naar een oplossing te gaan kijken. De mediator heeft als taak ervoor te zorgen dat u beiden de tijd neemt om goed na te denken om tot een weloverwogen oplossing te komen. De mediator zal zelf geen advies geven. Mocht het nodig zijn, kunt u een adviseur raadplegen. Bijvoorbeeld een accountant, advocaat of fiscalist. Als u tot overeenstemming gekomen bent, legt de mediator dat zo nodig vast in een eindovereenkomst die door alle betrokken partijen wordt ondertekend.

Evaluatie

Eemland Mediation wil graag op de hoogte zijn van uw beoordeling van de mediator en van het mediationproces. De partijen ontvangen na afloop van de mediation om die reden een evaluatieformulier met het verzoek om deze in te vullen.

Kosten mediation

Wanneer de mediation daadwerkelijk start, betaalt u een uurtarief. Hierbij geldt uiteraard dat u alleen betaalt voor de uren die daadwerkelijk besteed zijn. De kosten voor het raadplegen van eventuele adviseurs komen rechtstreeks voor rekening van de partijen. Dit geldt ook wanneer u kiest voor een andere locatie dan het kantoor van de mediator.

Als het bedrijf waar u werkt, de verzekeraar, arbodienst of andere instantie u verwezen heeft naar Eemland Mediation, dan gelden er afspraken over intake, kosten en aantal gesprekken waarvan Eemland Mediation u tevoren op de hoogte stelt.

Locatie van de mediation

De mediationgesprekken vinden gewoonlijk plaats op het kantoor van de mediator. Dat is neutraal terrein voor alle betrokkenen. In voorkomende gevallen kan ook een andere locatie worden gekozen als iedereen daarmee akkoord gaat.