Eemland Mediation & Coaching
Gezamenlijke oplossing bij echtscheiding en verbreking samenleving

Eemland Mediation bij scheiding

033-2600607

Gratis 1e gesprek

 

MfN Register Mediator bij Scheiden | Amersfoort | Zeist | Leusden | Soest | Woudenberg

Echtscheiding

Wanneer je gaat scheiden komt er veel op je af. Er moeten er heel veel afspraken worden gemaakt, zowel financieel als juridisch, over de (koop)woning, over de gehele nieuwe situatie. Als MfN geregistreerde mediationpraktijk en gespecialiseerd Familie- en Echtscheidingsmediator kunnen we je daar van A tot Z bij helpen.

Scheiden met kinderen

Wanneer je kinderen hebt dan is de communicatie over het ouderschap en met jullie kinderen van groot belang. Het samen vastleggen van de afspraken die betrekking hebben op de kinderen in een ouderschapsplan is sinds 2009 wettelijk verplicht. Dit geldt voor iedereen die minderjarige kinderen heeft, in geval van huwelijk en samenwonen.

Wij zijn opgeleid voor het begeleiden van kinderen en ouders in scheidingsperiode. Wanneer wenselijk voeren wij kind-gesprekken en ouder-kind-gesprekken. Wekelijks kunnen kinderen en ouders bij ons een speciaal programma volgen dat bijdraagt aan het voorkomen en verminderen van problemen door de scheiding: Het Zandkastelenprogramma. Regelmatig geven wij lezingen en informatieavonden die u kosteloos kunt bijwonen omdat wij graag onze kennis delen over het thema "kind & scheiding". 

Scheiding & Emotie, het kost tijd..

Wanneer een van beide partners wil scheiden is dit in beide gevallen moeilijk. Het is moeilijk om dit te vertellen, maar ook om deze mededeling te accepteren. Het maakt altijd emoties los. Boosheid, elkaar vermijden en niet meer willen praten, kunnen oorzaken zijn die een impasse in de communicatie veroorzaken. Als voorwaarde om op een respectvolle en goede manier uit elkaar te gaan, is het belangrijk te weten waarom de relatie niet voortgezet wordt.

En wat er eventueel moet veranderen met behulp van externe deskundigen.

Wij begeleiden deze emotionele fase van de scheiding zorgvuldig. Omdat wij van mening zijn dat een goede en zorgvuldige besluitvorming noodzakelijk is voordat de echtscheidingsmediation werkelijk wordt ingezet.

Gratis 1e gesprek

Acceptatie & Regelwerk

Wanneer je allebei geaccepteerd hebt dat echtscheiding de enige weg is, komen naast de emotionele aspecten ook veel regelzaken op je af. Echtscheiding is een complex traject dat een lange tijd kan voortslepen als de zaken niet goed besproken en geregeld worden.

In de checklist echtscheiding is te zien wat er zoal geregeld moet worden. De mediator structureert hierdoor de vele zaken die aan de orde moeten komen. Dit leidt tot heldere afspraken in het echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan.

Hoe grondiger besproken, hoe duidelijker de afspraken, hoe beter er een nieuwe start gemaakt kan worden.

Of wij iets voor je kunnen betekenen?

Om te ontdekken of wij iets voor u kunnen betekenen is het eerste gesprek altijd vrijblijvend en gratis

 

Gratis 1e gesprek of 033-2600607