Kinderen & Zandkastelen
veerkracht & kwetsbaarheid

Zandkastelenprogramma bij scheiding

033-2600607

CONTACT

 

MfN Register Mediator bij Scheiden | Amersfoort | Zeist | Leusden | Soest | Woudenberg

De Zandkasteelcoach, voor kinderen en ouders in echtscheiding 

Aanmelden

WOENSDAGMIDDAG  

ZATERDAGOCHTEND

JE KIND AANMELDEN

 

 

 

Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee...

Het Zandkastelenprogramma® onderscheidt zich van het overige aanbod voor scheidingskinderen in Nederland omdat het als enige programma wordt ingezet aan het begin van de scheidingsperiode. Het programma is preventief en kortdurend. In een scheidingsperiode, gevuld met onzekerheden, draagt het Zandkastelenprogramma® voor kinderen én hun ouders bij aan het voorkomen/verminderen van problemen voortvloeiend uit de scheiding en aan het op gang brengen van de verwerking van de scheiding.

In een op de verschillende leeftijdsgroepen afgestemd programma van één dagdeel groepsgewijs, of meerdere individuele bijeenkomsten, ondersteunt het Zandkastelenprogramma®  kinderen tussen de 6 en 17 jaar om met de scheidingsperiode om te gaan. Tijdens de ouderbijeenkomst, die voorafgaat aan het programma voor de kinderen, ontvangen de ouders (mondelinge en schriftelijke) informatie over hoe zij hun kinderen kunnen begeleiden in de scheidingsperiode.

Gedurende het laatste half uur van de bijeenkomst voor de kinderen schuiven de ouders aan en wordt het programma, door een presentatie van de kinderen aan de ouders, afgesloten. Kinderen van verschillende leeftijden vragen om een andere benadering, en willen ook andere thema’s behandelen. Daarnaast vragen de diverse leeftijdsgroepen om verschillende werkvormen en een andere benadering van de coach.   

Het kind is niet de enige die een scheiding meemaakt

De kracht en meerwaarde van het Zandkastelenprogramma zit hem in het groepsgewijs werken. Kinderen herkennen bestaande zorgen, gedachten en problemen en kunnen veel van elkaar leren hoe daar mee om te gaan. Zij ontdekken: "Ik ben niet de enige die dit meemaakt" Hierbij is het van belang dat de leeftijd en daarmee hun ontwikkelingsfase op de groep is afgestemd.

Er wordt daarom met vier leeftijdsgroepen gewerkt: 

  • 6 en 7 jaar
  • 8 tot en met 10 jaar
  • 11 tot en met 13 jaar
  • 14 tot en met 17 jaar
Creatieve Werkvormen en Spel

Het Zandkastelenprogramma is laagdrempelig voor kinderen, zij vinden het fijn om ongedwongen met spel en creativiteit bezig te zijn rond een moeilijk thema als de echtscheiding van hun ouders.

Tijdens het programma wordt er gewerkt vanuit een persoonlijk werkboekje voor je kind. Dit boekje helpt het kind ook na de training wanneer het thuis of bijvoorbeeld op school dingen met betrekking tot de scheiding tegenkomt waar het niet direct raad mee weet. De creatieve werkvormen en het gebruik maken van spel oefeningen zorgen ervoor dat elk kind zich anders of makkelijker zal uiten dan anders misschien het geval is.

Belangrijke begrippen voor kinderen

Wat in ieder geval tijdens het Zandkastelenprogramma®  aan bod komt is het volgende:

  • Een scheiding is nooit de schuld van een kind.
  • Ook al woont vader of moeder ergens anders en ziet een kind hem of haar minder of zelfs helemaal niet, het blijft altijd zijn vader of moeder.
  • Ieder mens maakt fouten, ook ouders maken fouten.
  • Ouders blijven van hun kinderen houden.
  • De meeste ouders komen niet weer bij elkaar.
  • Het is fijn als een kind iemand kan vinden met wie het kan praten over wat hij vindt en voelt.  
Meer informatie? Bel ons gerust en vrijblijvend!

Inschrijving voor het Zandkastelenprogramma:

contactformulier of 033-2600607

Het programma wordt wekelijks verzorgd op woensdag en zaterdag, op onze locatie "Het Koetshuys" te Amersfoort. Tevens is het programma individueel of alleen met broertjes en zusjes te volgen.